oil length

:24h_057:mình thấy có công thức tính trong nhựa alkyd: cách 1:oil length=(weight of “oil”/[weight of all ỉngedients- water evolved])100% cách 2:oil length=1.04weitght of fatty acids/[weight of all ỉngedients- water evolved])*100%

if oil length >60 :long oil oil length =40 -60 medium oil oil length <40 :short oil -Nếu (…)đã biết được,xin giải thích dùm và post tiếp -weight of “oil” tính sao? -weitght of fatty acids tính sao? -thanks

Công thức này là công thức tương đối để tính sơ bộ về loại nhựa alkyd. Tuy nhiên nó cực kỳ không chính xác.

Nếu bạn đã có trong tay bản phôt copy của cuốn Organic coating technology vol 1 của Henry, bạn xem từ trang 279 tới 282 để biết rõ cách hướng dẫn tính độ dầu trong nhựa alkyd. Cách này giúp tính lượng dầu/ acid beo/glycerin trong tổng hợp cũng như suy ngược lượng dầu/ acid béo từ nhựa alkyd bán.

Thân,

em chi có cuốn Organic Coatings Science and Technology Third Edition Zeno W. Wicks, Jr. Frank N. Jones Eastern Michigan University S. Peter Pappas Consultant Douglas A. Wicks University of Southern Mississippi Anh coi có phải cuốn này???