phân tích hợp chất cơ kim chì

Các bạn ơi, mình đang thắc mắc là khi phân tích nguyên dạng hợp chất hữu cơ chì bằng GC, để loại bỏ ion vô cơ chì người ta dùng EDTA tạo phức chelat bền. Vậy phức đó làm sao loại bỏ khỏi mẫu. Phức đó tan trong nước hay dung môi hữu cơ. Nhờ các bạn giải đap giúp mình nha!!!

hi mình không hiêu lắm nhưng mà bạn muốn loại bỏ ion chì vô cơ mà lại tạo phức hữu có nư vậy làm sao loại bỏ được, trừ khi bạn muốn phân tích tổng chì trong mẫu, phức bạn tạo giữa chì với EDTA là phức hữu cơ nên nó tan trong dung môi hữu cơ, theo mình là vậy đó. có gì góp ý nha :24h_057:

Tôi nghĩ hàm lượng chì vô cơ trong mẫu không cao lắm (trừ phi bạn phân tích quặng chì) nên không cần loại bỏ chì vô cơ (I-Pb) ra khỏi mẫu. Chì hữu cơ (O-Pb) trong mẫu có nhiều dạng tùy vào nguồn gốc của mẫu. Ví dụ phân tích các đối tượng mẫu là không khí, bụi không khí đô thị thì có lẽ các hợp chất chì ethyl (mono, đi, tri, tetra ethylchì) là phổ biến vì chúng xuất phát từ thành phần tetra ethyl chì trong xăng (mặc dù hiện nay nước ta không xài loại xăng pha chì này nữa! nhưng… nói vậy thôi chứ ai mà biết đuợc!!!). Trong môi trường thì khác, Pb tồn tại ở dạng methyl chì. Khi phân tích O-Pb, người ta không nên tạo dẫn xuất bằng methyl hóa hay ethyl hóa, thích hợp nhất là propyl hóa hay butyl hóa.

Loại bỏ phức Pb-EDTA ra khỏi mẫu không dễ, và phức này cũng dễ bị phá vỡ khi hiện diện của chất tạo dẫn xuất. ngoài ra tôi cũng nghĩ là các hợp chất O-Pb cũng tạo phức với EDTA. Thân ái