phân tích kỹ thuật

Cho em hỏi trong pp phân tích hàm lượng P2O5 trong phân lân thành phẩm. Các chỉ thị Taxiro, MO, MR, Brômmthymol xanh vẫn dùng dc tại sao ta phải dùng chỉ thị PP?

Đồng chí muôn hỏi giai đoạn nào của quá trình phân tích P2O5

các bạn ơi chỉ thị Taxiro và MR là gì vậy cho mình biết chút thông tin được không ?

Taxiro = tashiro: là chỉ thị hỗn hợp bao gồm metyl đỏ (methyl red: MR) và metylen chàm (methylene blue) có pT = 5.4. Thân ái

hello! chỉ thị tashiro : metyl đỏ 0.2% trong rượu :mêtyl blue 0.1 trong rượu = 1: 1

PP có phải là fenolftalein không vậy? Nếu đúng thì nó thông dụng, (dễ tìm) & quan trọng nữa là chuyển tứ có màu sang không màu nó rất ư rõ nét so với những chỉ thị khác, chắc vậy!

Mong giúp được bạn ít nhiều! :24h_023:

bạn sa-dr nói vậy thì chưa hẳn, quá trình chuẩn độ còn phụ thuộc vào khoảng bước nhảy nửa cơ mà, ở đây không biết là bạn chuẩn h3po4 ở nấc nào, vì h3po4 có tới 3 khoảng bước nhảy nên phải biết rõ là ở nấc nào thì mới chọn đúng chỉ thị nằm trong khoảng bước nhảy và giá trị pT càng gần pH thì khi ấy sai số chuẩn độ mới giảm tối thiểu được chứ. ở nấc 1 khoảng bước nhảy là 4.12-5.21 chỉ thị tốt nhất là MO, ở nấc 2 khoảng bước nhảy là9.21-10.36, ở đây nếu dùng chỉ thị pp thì bạn dã chuẩn nấc 2 rồi đó. do ở đây khoảng đổi màu của pp từ 8-10 nằm trong koảng bước nhảy nên ta chọn chỉ thị pp là tốt nhất. vài ý đóng góp mong nhận được sự chia sẽ.