phương pháp sắc kí?

em mới học phương pháp sắc khí, có 1 số câu hỏi muốn mọi người giúp đỡ 1>Nguyên lý của phương pháp sắc khí. Phân loại các phương pháp sắc khí 2>Trình bày các phương pháp sắc khí lỏng hiệu năng cao. Ứng dụng của phương pháp 3>Trình bày phương pháp sắc kí khí. Ứng dụng của phương pháp

Hi kieuhieu,

Nôi dung của những phương pháp này , về cơ bản bạn đều có thể xem qua sách giáo khoa và sách tham khảo tại thư viện của trường. Bạn cần cụ thể hơn trong câu hỏi của mình để bàn luận hiệu quả hơn.

1>Nguyên lý của phương pháp sắc ký. Phân loại các phương pháp sắc ký --> Trong phần mới học này, bạn thắc mắc điều gì hay cảm thấy thiếu cái gì?

2>Trình bày các phương pháp sắc khí lỏng hiệu năng cao. Ứng dụng của phương pháp --> Bạn mới học qua về phương pháp HPLC, vậy trong phương pháp này, nội dung nào bạn cãm thấy khó hiểu hay chưa đủ thông tin?

3>Trình bày phương pháp sắc kí khí. Ứng dụng của phương pháp --> Bạn mới học qua về phương pháp GC, vậy trong phương pháp này, nội dung nào bạn cãm thấy khó hiểu hay chưa đủ thông tin?

Thân,

:welcome (:welcome ( Xin chào mọi người! Minh đang gặp khó khăn trong việc phân tích sắc kí lớp mỏng và ưng dụng nó trong công nghệ thực phẩm như thế nao! Các bác các cô giúp em với!

Về nguyên lý tốt hơn hết là bạn tìm hiểu trong các sách tài liệu viết về sắc ký là chi tiết và đúng hơn cả. Còn nếu bạn hỏi về một vấn đề cụ thể khi chạy sắc ký( IC, HPLC hoặc GC) thì có thể trao đổi cùng với mình qua địa chỉ email: hoalyk43@yahoo.com.