quang phổ nguyên tử

hãy tính vị trí ba vạch đầu và vạch giới hạn của dãy Laiman của mỗi hệ sau: a)D(dotori) ;b)He+ ;c)Li2+. Biết RH= 109700 cm-1.

Đây là các nguyên tử và ion dạng Hydro (chỉ có 1 electron trong trường hạt nhân). Do vậy bạn có thể sử dụng công thức tính năng lượng AO để làm. 3 vạch đầu của dãy Laiman ứng với sự chuyển mức từ n=1 lên n=2, 3 và 4. Vạch giới hạn ứng với IP (ionization potential) của hệ. Hi vọng gợi ý trên sẽ giúp bạn giải được. Thân.

Với các nguyên tử ko có cấu hình giống nguyên tử H thì phải làm thế nào .Mong bạn nói rõ hơn

Với các nguyên tử ko có cấu hình giống H thì tình hình “hơi bị phức tạp”. Để giải gần đúng, bạn có thể sử dụng phương trình Hartree - Fock - Roothan (phương pháp trường tự hợp). Khi trong hệ có từ 2 electron trở lên, thì sẽ có các tương tác tương ứng với lỗ Fermi và lỗ Coulomb. Phương trình HF chỉ xem xét 1 electron dưới tác dụng trung bình của hạt nhân và các electron còn lại, tức là giải hệ n phương trình cho n electron. Sau đó áp dụng phương pháp lặp cho đến khi nào các giá trị năng lượng, khoảng cách, góc … giữa các hạt nhân hầu như không thay đổi nữa. Thông thường các bước này sẽ do máy tính tính toán. Ngoài ra bạn còn phải để ý đến sự tách mức siêu tế vi. Vấn đề này thì để mình tìm hiểu kĩ hơn sẽ post sau. Thân.