Quy trình sản xuất NaOH

Các bạn vui lòng chỉ dùm mình về quy trình sản xuất NaoH trong công nghiêp. (Như quy trình sản xuất xút ở nhà máy hoá chất biên hoà chẳng hạn) cảm ơn nhiều

Bằng cách điện phân NaCl có màng ngăn phải ko nhỉ?

NaOH sản xuất bằng phương pháp điện phân dung dịch NaCl bão hoà. thùng điện phân có màng ngăn giữa cực âm với cực dương, thu được hidro ở cực âm,Cl ở cực dương và NaOH trong thùng điện phân