Sản xuất đường

Trong quy trình sản xuất đường, sau khi nghiền và ép mía, nước mía được cho qua vôi sữa để khử các tạp chất! Các bạn có biết những tạp chất đó là gì không? Cho mình biết với!!

Các tạp chất trong nước mía sau ép rất nhiều và đa dạng, tùy thuộc vào loại mía, vùng nguyên liệu … mà các tạp chất là khác nhau. Các tạp chất trong nước mía thường là : đường khử, các axít hữu cơ, các chất albumin, các chất màu, pectin, sáp mía, bã mía lơ lửng và các tạp chất rắn lơ lửng… Khi gia vôi vào nước mía thì một phần các axít hữu cơ sẽ tạo thành muối không tan và bị loại trừ, các albumin bị đông tụ, một phần các chất mang màu và pectin bị phân hủy hoặc trở nên không hòa tan. Tuy nhiên tính chất làm sạch lớn nhất của quá trình gia vôi có tính chất lý học. Các kết tủa tạo thành trong quá trình sẽ bông tụ và kéo theo các tạp chất lơ lửng lắng xuống làm sạch nước mía.

Cảm ơn bạn nhiều nhe!!

Bạn có thể cho mình biết đường khử là đường như thế nào không?! Thanks!!