Tcvn 8008:2009

Hi everybody. Có bạn nào biết nội dung của TCVN 8008:2009 không gởi cho mình với, mình cần quá mà k tìm đâu ra được trên mạng. Cảm ơn nhiều nhé.