thí nghiệm nhỏ

Gửi các bạn, trước đây hồi mình học cấp 2 có xem bài báo của Khăn Quàng Đỏ nội dung như thế này :"Cho lên tay nơi mình muốn biểu diễn vết cắt ra máu 1 chút dung dịch và lên con dao biễu diễn 1 dung dịch khác thì khi gặp nhau sẽ có pứhh xảy ra làm xuất hiện màu đỏ máu " . Mình muốn biết 2 dd đó là gì và ptpứ :012::012::012::012:

Sở dĩ có màu đỏ máu xuất hiện là do có sự hiện diện của phức: Fe(SCN))3 tạo từ Fe3+ và SCN-. Có thể làm thí nghiệm giữa FeCl3 và KSCN sẽ được phức trên!!

vậy sao điều chế dd KSCN hả anh

Cái SCN- hiện nay có 2 cách hiện đại để diều chế: 8 CN− + S8 → 8 SCN− CN− + S2O3 2− → SCN− + SO3 2−

Muốn thí nghiệm thì đi mua hóa chất đi, đừng dại mà điều chế. SCN- không độc nhưng cái điều chế ra nó là CN- thì chết người đấy. Mà cái thí nghiệm cắt máu này có gì là hay đâu :)) Màu đỏ là của phức Fe(SCN)n trong đó n từ 1 --> 6, n càng cao màu càng đậm :24h_008:

Hì, đi mua KSCN thì đúng là có mà chỗ em hơi bị hiếm , còn cái qui trình điều chế thì đó là công nghiệp chứ tự điều chế chỉ có toi!!!

chơi với -CN chưa hiểu mình định làm ggif đã chết rồi