Thử tài cơ chế

Mời các bạn thử đề nghị cơ chế cho phản ứng tạo thành hợp chất B từ hợp chất A qua từng bước phản ứng.

em xin đề xuất 1 cách :hocbong (

Đây là cơ chế phản ứng tạo thành dẫn xuất nitrile của tác giả bài báo: Erick Rosas Alonso, Kourosch Abbaspour Tehrani, Mark Boelens, David W. Knight, Valentina Yu và Norbert De Kimpe đăng trong tạp chí Tetrahedron Letters 42 (2001) 3921–3923. Ở đây sản phẩm tạo thành theo kiểu phản ứng Grob fragmentation. Như Mikhail_Kalashnikov đề nghị, ban đầu ion bromonium sẽ tạo thành từ nối đôi C=C. Tiếp theo đó đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen sẽ tác kích vào ion bromium cho phản ứng mở vòng. Ở đây có sự cạnh tranh giữa phản ứng 5-exo-tet để tạo vòng năm hoặc 6-endo-tet để tạo vòng sáu. Thông thường phản ứng tạo vòng năm lúc nào cũng ưu đãi hơn về mặt động học. Đôi điện tử tự do trên nguyên tử nitrogen trong trung gian vòng năm đóng vai trò là tác nhân thân hạch sẽ giúp loại bỏ bromide để tạo iminium vòng 4. Ion cianide cho phản ứng cộng vào iminium vòng 4 cho ra dẫn xuất pyrrolidine 5. Nguyên tử nitrogen trong pyrrolidine 5 cho phản ứng đóng vòng tạo bicyclic trung gian 6. Dưới sự tác kích của ion bromide, chuyển vị dạng Grob fragmentation xảy ra để tạo trung gian vòng sáu piperidine 2. Cuối cùng là deproton của proton có tính acid do ành hưởng của nhóm rút điện tử cyano tạo trung gian 7, tiếp theo sự chuyển vị tạo thành sản phẩm cuối cùng 3.