Tìm BT lượng tử

mình cần một cuốn bài tâp hóa lượng tữ đại cương thôi ai có thì chỉ giúp

chài chài… KHÔNG CÓ SÁCH bài tập lượng tử phổ thông cho bạn đâu… bài tập lượng tử ( liên quan đến 4 số lượng tử thì dễ thôi mà ) còn các hàm sóng thì… đai học mới học lận…

mình cũng có thể cho bạn bài tập lượng tử nè… dễ cho thôi mà Tổng 4 số là 4.5 biết rằng không phải thuộc phân nhóm phụ tìm các nguyên tố thoả mãn Tích của 4 số lượng tử của nguyên tố là 12 hãy tìm cách số thoả mãn thế thoai

bạn tìm cuốn bài tập hóa lượng tử cơ sở hay bài tập hóa lý cơ sở của thầy lâm ngọc thiềm! có nhiều bài tập tha hồ bạn làm