tinh chế borax dùng chuẩn độ HCl (TH HPT)

Ta tinh chế bõa = cách làm kết tinh 2 lần từ nước cất, sau đó làm khô đến khối lượng ko đổi. Nạp dd bão hòa NaCl và đường, or dd bão hòa NaBr.2H2O. Ở đây ta thêm dd bão hòa NaCl và đường, or dd bão hòa NaBr.2H2O để làm gì vậy mấy bác . cho xin ý kiến.