????????

cho em hỏi este khi td NaOH tao 1 muối và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp có dang như thế nào???

Bạn ơi. Mình chỉ mới thấy có sản phẩm tạo ra 1 muối và 1 ancol hay là 2 muối hoặc mấy cái thường gặp chứ 1 muối mà 2 ancol thì mình chịu. Khi nào bạn có đáp án trả lời thì cho mình biết với nhé

có thể este tạo bởi axit 2 chức có dạng :HOOC-R-COOH và 2 ancol đồng đẳng kế tiếp. khi tác dụng NaOH cho ra 1 muối dạng NaOOC-R-COONa và 2 ancol trên.