ứng dụng Aceton trong CN

mình đang phải làm một bài tổng kết ứng dụng Aceton trong CN, có ai biết ưu-khuyết điểm gì khi dùng Aceton trong việc sửa chữa và bảo dưỡng máy móc ko? :vanxin( :vanxin( :danhmay ( :danhmay ( :treoco (

đó là chất có ưng dụng rất nhìu trong cuộc sồnng,làm dung môi cho nhìu hợp chất hữu cơ.ví dụ: pha vào xăng gaay hư xe ở Việt nam,pha vào viết mực cho viêm mũi,pha vào sơn gây đau đầu…v…v…v…v và con nhìu lắm

cam on ban nhieu, nhưng có thể cho mình biết cụ thể hơn nữa được ko, mình đang cần gấp lắm Thanks.