xác định chất vô cơ

X, Y là 2 chất khí vô cơ ko màu. Nung nóng 2 khí này trong bình kín ở nhiệt độ cao và áp suất cao, sau đó làm lạnh được chất rắn A. Hòa tan hoàn toàn A vào nước được dung dịch B. cho B tan trong đ kiềm hoặc đ ãit lại giải phóng ra 2 khí X, Y. cho biết X, Y là các khí gì? Công thức và tên gọi của A và B? Cho biết trạng thái lai hóa của nguyên tố trung tâm trong X, Y. Viết các phương trình phản ứng

Thank you

mình không hiểu là B+kiềm/axit giải phóng đồng thời cả 2 khí hay là B+kiềm giải phóng 1 khí + axit giải phóng khí còn lại? nếu nghiêng về ý kiến thứ 2 thì 2 khí là NH3 và CO2. NH3:nguyên tử N ở trạng thái lai hóa sp3 CO2:C lai hóa sp