xin phần mềm tính toán Langmuir

Mình thấy có người vẽ hình đường hấp phụ đẳng nhiệt langmuir và cho kết quả luôn, nhưng ko biết họ dùng phần mềm gi, nếu ai biết thì chỉ cho mình với, có lin down thì tốt quá:012:

phần mềm này có vô số, bạn có thể liên hệ anh Hà Minh Ngọc - phòng hóa môi trường tầng 3 để xin.

http://www.softpedia.com/get/Science-CAD/Langmuir.shtml

"Tốc độ chất hấp phụ ra và giải hấp phụ rd có thể tính:

       ra=(n-ni)Kac     					     	(1)
         rd = ni . kd 									(2)

Với n là số tâm tổng, ni là số tâm đã bị chiếm chỗ, ka, kd là hằng số tốc độ hấp phụ và giải hấp phụ. Khi đạt cân bằng ra = rd, đặt kl = ka/kd ta có: (3) Vì mỗi tâm chỉ chứa một phân tử chất bị hấp phụ nên n được coi là nồng động chất bị hấp phụ tối đa và ni là nồng độ chất bị hấp phụ trong trạng thái cân bằng với c của chất hấp phụ. Theo mình hiểu c ở đây là nồng độ dung dịch khi cân bằng hấp phụ phải không? Tuy nhiên theo tài liệu viết là :trạng thái cân bằng c với chất hấp phụ nghĩa là sao. Các bạn nói rõ lại giúp mình với Cám ơn nhiều!